logo Výzkumná skupina Helene Robert Boisivon
Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin
14712004 IHDVR MCGPR Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí výzkumné skupiny seniorHelene Robert Boisivon, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci