EN

Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

logo Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě
Centrum jazykového vzdělávání
149631 OddPřF CJV Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí pracovištěMgr. Eva Čoupková, Ph.D.

Zaměstnanci


Další aplikace