logo Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě
Centrum jazykového vzdělávání
149631 OddPřF CJV Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí pracovištěMgr. Monika Ševečková, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce