logo Odbor veřejných zakázek
Rektorát
149997 OVZ RMU Masarykova univerzita MU

Publikační činnost

vedoucí odboruMgr. Martin Hadaš, LL.M.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci