logo Pedagogická fakulta Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
14411022 KTV Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci