logo Fakulta sociálních studií Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Výzkumná pracoviště
14235020 IVDMR VP Fakulta sociálních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí institutuprof. PhDr. Petr Macek, CSc.
zástupce vedoucího institutudoc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci