Filozofická fakulta

Katedra filozofie

Psychologický ústav

Ústav pedagogických věd

Ústav jazykovědy a baltistiky

Ústav české literatury

Ústav českého jazyka

Centrum asijských studií

Katedra informačních studií a knihovnictví

Ústav klasických studií

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Ústav románských jazyků a literatur

Ústav archeologie a muzeologie

Ústav slavistiky

Historický ústav

Ústav pomocných věd historických a archivnictví

Ústav evropské etnologie

Ústav hudební vědy

Katedra divadelních studií

Seminář dějin umění

Ústav filmu a audiovizuální kultury

Ústav religionistiky

Seminář estetiky

Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě

Školící pracoviště - Ústav dějin umění Akademie věd ČR

Školící pracoviště - Psychologický ústav AV ČR

Centrum podpory humanitních věd

HUME Lab - Laboratoř pro experimentální humanitní vědy

Centrum informačních technologií

Ústřední knihovna

Správa budov

Děkanát