logo Filozofická fakulta Psychologický ústav
14211013 PÚ Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavuprof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
zástupkyně vedoucího ústavuPhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
zástupkyně vedoucího ústavudoc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci