logo Lékařská fakulta Klinika zobrazovacích metod
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110119 KZM FN USA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikydoc. MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
zástupce přednosty klinikyMUDr. Igor Suškevič

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci