logo Lékařská fakulta Klinika plastické a estetické chirurgie
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110128 KPECH FN USA Lékařská fakulta MU

Publikační činnost

přednosta klinikyMUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
zástupce přednosty klinikydoc. MUDr. Libor Streit, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci