logo Lékařská fakulta Neurochirurgická klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110131 NCHK FN USA Lékařská fakulta MU

Publikační činnost

přednosta klinikyprof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
zástupkyně přednosty klinikydoc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci