logo Lékařská fakulta Klinika radiologie a nukleární medicíny
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku
14110216 KRNM FN Bohunice Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikyprof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
zástupce přednosty klinikyMUDr. Daniel Bartušek, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci