logo Lékařská fakulta Dětská oční klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny
14110315 KDOft PDM Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikyprof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA

Zaměstnanci

Profesoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci