logo Lékařská fakulta Klinika dětské anesteziologie a resuscitace
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny
14110322 KDAR PDM Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikyprof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA
zástupce přednosty klinikyMUDr. Roman Štoudek

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci