logo Lékařská fakulta Ústav lékařské genetiky a genomiky
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny
14110323 ÚLGG PDM Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednostka ústavuprof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
zástupce přednosty ústavuprof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci