Výzkumná skupina Pavla Krejčího

1411051350 VSPK BiolÚ

Zaměstnanci

Odborní asistenti


Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce