logo Lékařská fakulta Katedra optometrie a ortoptiky
14110615 KOOO Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta katedrydoc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
zástupce přednosty katedryMgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci