logo Lékařská fakulta České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEBHC-KT)
Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost
14119613 CEBHC-KT SpolP Lékařská fakulta MU

Publikační činnost

Zaměstnanci

Profesoři

Odborní asistenti

Asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci