logo Lékařská fakulta Simulační centrum
Účelová zařízení
14119810 SIMU ÚZ Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí pracovištěMgr. Jan Dvořáček, DiS.
zástupkyně vedoucího pracovištěMgr. Lenka Divišová

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci