logo Lékařská fakulta Ústřední knihovna
Účelová zařízení
14119840 ÚK ÚZ Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí pracovištěMgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Zaměstnanci