logo Lékařská fakulta Sekretariát
Děkanát
1411991011 Sekr Děk Správní pracoviště MU

vedoucí sekretariátuIng. Eva Veselá

Zaměstnanci