logo Lékařská fakulta Studijní oddělení
Děkanát
1411991013 SO Děk Správní pracoviště MU

Publikační činnost

vedoucí odděleníRNDr. Ivana Pánková
zástupkyně vedoucího odděleníMgr. Jana Šlancarová

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci