logo Farmaceutická fakulta Ústav farmakologie a toxikologie
14161014 ÚFTo Farmaceutická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta ústavudoc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci