logo Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd
14211014 ÚPV Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavudoc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavudoc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavuMgr. Roman Švaříček, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci


Další aplikace