logo Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd
14211014 ÚPV Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavuMgr. Roman Švaříček, Ph.D.
zástupkyně vedoucího ústavuMgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavudoc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci