logo Filozofická fakulta Ústav jazykovědy a baltistiky
Filozofická fakulta
14211015 ÚJ FF Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavudoc. PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavudoc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci