logo Filozofická fakulta Ústav klasických studií
14211021 ÚKS Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavudoc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
zástupkyně vedoucího ústavuMgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D.
zástupkyně vedoucího ústavudoc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci