logo Filozofická fakulta Ústav klasických studií
14211021 ÚKS Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavudoc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
zástupkyně vedoucího ústavudoc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci