logo Filozofická fakulta Katedra divadelních studií
14211035 KDS Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. MgA. David Drozd, Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedryMgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci