logo Filozofická fakulta Seminář dějin umění
14211036 SDU Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí semináředoc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
zástupkyně vedoucího seminářeMgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.
zástupce vedoucího semináředoc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci


Další aplikace