logo Filozofická fakulta Centrum raně středověkých studií
Seminář dějin umění
1421103620 CRSS SDU  MU

Publikační činnost

vedoucí centraprof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci