logo Filozofická fakulta Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství
Ústav religionistiky
1421103840 LEVYNA ÚRelig  MU

Publikační činnost

vedoucí laboratořeMgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D.

Zaměstnanci

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci