logo Právnická fakulta Katedra ústavního práva a politologie
14221012 KÚPP Právnická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci