logo Právnická fakulta Katedra trestního práva
14221016 KTP Právnická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryprof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci