EN

Katedra civilního práva procesního

logo Právnická fakulta Katedra civilního práva procesního
14221025 KCPP Právnická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci


Další aplikace