logo Fakulta sociálních studií Katedra sociologie
14231011 KSoc Fakulta sociálních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci


Další aplikace