logo Fakulta sociálních studií Katedra sociologie
14231011 KSoc Fakulta sociálních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryprof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedryMgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci