logo Fakulta sociálních studií Katedra sociologie
14231011 KSoc Fakulta sociálních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryprof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedryMgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci