logo Fakulta sociálních studií Katedra politologie
14231013 KPol Fakulta sociálních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryMgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D.
zástupce vedoucí katedryMgr. Otto Eibl, Ph.D.
zástupce vedoucí katedryprof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
zástupce vedoucí katedryMgr. Josef Kraus, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci