logo Fakulta sociálních studií Katedra politologie
14231013 KPol Fakulta sociálních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryprof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci


Další aplikace