logo Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce
14231014 KSPSP Fakulta sociálních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
zástupce vedoucího katedryMgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci