logo Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce
14231014 KSPSP Fakulta sociálních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
zástupce vedoucího katedrydoc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci