logo Fakulta sociálních studií Ústav populačních studií
Výzkumná pracoviště
14235030 ÚPS VP Fakulta sociálních studií MU

Publikační činnost

vedoucí institutuprof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci


Další aplikace