logo Fakulta sociálních studií Ústav populačních studií
Výzkumná pracoviště
14235030 ÚPS VP Fakulta sociálních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí institutuprof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
zástupce vedoucího ústavuMgr. Petr Fučík, PhD.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci