logo Fakulta sociálních studií Mezinárodní politologický ústav
Výzkumná pracoviště
14235040 MPÚ VP Fakulta sociálních studií MU

Publikační činnost

vedoucí institutuprof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavuprof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci