logo Přírodovědecká fakulta Česká sbírka mikroorganismů
Ústav experimentální biologie
1431401019 ČSM ÚEB Biologická sekce MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěprof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci