logo Přírodovědecká fakulta Česká sbírka mikroorganismů
Ústav experimentální biologie
1431401019 ČSM ÚEB Biologická sekce MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěprof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci