Biosystematika rostlin

1431402021 BioRos ÚBZ

Zaměstnanci

Profesoři


Odborní asistenti


Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce