Výzkum vegetace

1431402022 VyzVeg ÚBZ

Zaměstnanci

Profesoři


Lektoři


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce