logo Přírodovědecká fakulta Geografický ústav
Sekce věd o Zemi
14315030 GeogÚ VoZ Přírodovědecká fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

ředitel ústavuprof. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci