logo Přírodovědecká fakulta Ústav fyziky Země
Sekce věd o Zemi
14315040 ÚFZ VoZ Přírodovědecká fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí pracovištěMgr. Petr Špaček, Ph.D.

Zaměstnanci

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci