logo Přírodovědecká fakulta Lidský expozom
Environmentální chemie a modelování
1431801010 Exp EnvChem RECETOX MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěprof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce