logo Přírodovědecká fakulta Farmakokinetické modelování
Environmentální chemie a modelování
1431801050 Farmak EnvChem RECETOX MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěMgr. Klára Komprdová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci