logo Přírodovědecká fakulta Pohybová aktivita a zdatnost
Environmentální epidemiologie
1431803050 Fitness EnvEpi RECETOX MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištědoc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci