logo Přírodovědecká fakulta Bioinformatika pro studium exposomu
Environmentální epidemiologie
1431803070 Bioinf EnvEpi RECETOX MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěMgr. Eva Budinská, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci