logo Přírodovědecká fakulta Kinetika a mikrofluidika
Loschmidtovy laboratoře proteinového inženýrství
1431805010 Kinet ProtIng RECETOX MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěprof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci