logo Přírodovědecká fakulta Populační studie
Výzkumná infrastruktura
1431808030 PopStud Infra RECETOX MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěMgr. Lenka Andrýsková, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci