logo Přírodovědecká fakulta CERIT SC
Datové služby
1431808040 CERIT SC Infra RECETOX MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěprof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Neučitelští pracovníci