logo Fakulta informatiky Katedra teorie programování
Katedry
14331011 KTP Katedry Fakulta informatiky MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryprof. RNDr. Ivana Černá, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci