Katedra teorie programování

14331011 KTP FI

Zaměstnanci

Odborní asistenti


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci